Er is een oplossing voor jouw verslaving

Voor bedrijven

Een gemiddelde werknemer kost de baas per ziektemelding ongeveer € 350,- per dag.

Nederland telt ongeveer 800.000 tot 1.000.000 verslaafden. Als je dit doorrekent naar de beroepsbevolking kom je ongeveer op 10% van de beroepsbevolking uit. De schade voor bedrijven is enorm. Een gemiddelde werknemer kost de baas per ziektemelding ongeveer € 350,- per dag. Uiteraard kan dit vele malen hoger zijn in veel bedrijfstakken. Het grootste gedeelte van de werkende verslaafden gebruiken in het weekend of alleen ’s avonds waardoor hun probleem minder erg lijkt. Zeker als ze nog wat successen boeken kan dat een dekmantel zijn waar ze zich achter verschuilen.

De kosten en risico’s waar je aan kunt denken zijn:

  • De kosten door het ziekteverzuim;
  • Kosten die gemoeid zijn met re-integratie;
  • Alle risico’s die voortvloeien uit de Wet Poortwachter;
  • Irritatie op de werkvloer;
  • Gevaren op de werkvloer;
  • Zorgen om de zieke werknemer;
  • Misgelopen orders;
  • Vermoeide en/ of gehumeurde werknemers;
  • Herstelwerkzaamheden door verkeerd afgegeven adviezen e/o werkzaamheden.

Zo berekende iemand die in de financiële branche werkte het als volgt; Hij dacht minimaal één opdracht per maand gemist te hebben als gevolg van zijn verslaving. De opbrengst per opdracht was door de jaren heen gemiddeld € 3.000,-. Hij had het al 10 jaar met vallen en opstaan gered om door te werken. Een snel rekensommetje komt uit op een gederfde omzet van € 360.000,-. Dan heb je daarnaast nog te maken met andere directe en indirecte kosten. Als je alles bij elkaar optelt kom je uit op een bedrag van rond de € 400.000,- voor deze ene werknemer.

Er zijn twee producten voor bedrijven die Helder Trainingen aanbiedt voor bedrijven.

1. Voorlichting aan de werknemers en eigenaren

Helder Trainingen geeft voorlichting aan werknemers bij bedrijven, de eigenaren en/of de personeelsfunctionarissen. Hierbij komt aan bod wat de gevolgen zijn voor de personen zelf, hun omgeving en wat de gevolgen zijn voor het bedrijf. Uiteraard worden er oplossingen aangeboden voor mensen die een verslaving hebben of problemen hebben met middelengebruik. 

Ook kan het zijn dat de werknemer niet zelf verslaafd is maar iemand uit zijn of haar gezin. De gevolgen voor de werkgever kunnen ook in dit geval behoorlijk in de kosten lopen. Deze groep heeft een enorm verhoogd risico op een burn-out of overspannenheid. Helder Trainingen heeft ook voor deze mensen een training gebouwd die zeer krachtig en effectief is. 

De kosten worden per geval bekeken omdat dit afhankelijk is van het aantal keer dat we komen en de grote van de groep.

De kosten van een informatiegesprek zijn altijd gratis. Indien je meer informatie wilt of als je jouw bedrijf aan wilt melden bel dan gerust met 06-18519041 of maak gelijk een afspraak door te klikken op onderstaande button.

2. Rechtstreeks hulp bieden aan werknemers die een verslaving hebben.

Hierbij gaat het er om dat de werknemers met een verslaving een gezonde levensstijl ontwikkelen die blijvend is. De werkwijze die Helder Trainingen hanteert is een combinatie van intellectueel leren met ervaringsleer. De resultaten zijn verbluffend ten opzicht van andere therapieën en/of trainingen. Er zijn verschillende mogelijkheden die we de werknemer kunnen aanbieden. Naast het werken aan een gezonde levensstijl is de behandeling er op geënt dat de werknemer weer aan het werk te gaan. Dat hoort in onze ogen namelijk bij een gezonde levensstijl. Vindt meer informatie over de verschillende mogelijkheden achter de knop “programma’s” in dit menu.  <knop>

Het kan best zijn dat u vermoedens heeft bij een werknemer in verband met drugs of alcoholgebruik. Een verkeerde gedachtegang is dat de werkgever deze werknemers redelijk gemakkelijk zou kunnen ontslaan. Helaas laat jurisprudentie veel gevallen zien waar dat absoluut niet het geval was. In de wet is vastgelegd dat verslaving een officiële ziekte is. 

Uiteraard kunt u er vanuit gaan dat wij alle privacy wet- en regelgeving naleven.

De kosten zijn afhankelijk van het traject dat uw werknemer bij ons zal volgen. Na een intakegesprek kan er een behandelplan worden samengesteld en zullen de kosten die daaraan verbonden zijn met u worden besproken.

Testimonials

Verhalen van oud deelnemers die de stap hebben durven zetten.
Klaar met mijn verslaving

Ben je echt klaar met jouw verslaving?

Een intakegesprek is altijd gratis en je kunt ook gebruik maken van een gratis één uur durende sessie met een ervaringsdeskundige.
Afspraak maken
Een intakegesprek is altijd gratis
Wij nemen jouw privacy serieus. Bescherming van jouw privacy is de basis van de vertrouwensrelatie die we met je aangaan.
Bedankt voor het invullen van het formulier. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Er ging iets verkeerd tijdens het versturen van het formulier. Probeer het alsjeblieft nog een keer.